برخورد با سایت‌های قمار و شرط‌بندی/ ارائه مشخصات کارت بانکی متخلفان به قوه قضائیه

همتی گفت: مشخصات ۲۰ هزار کارت بانکی مورد استفاده سایت های قمار و شرط بندی به قوه قضائیه داده شده است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir