برگزاری رقابت های دانش آموزی خودروهای خورشیدی دست ساز در شاهرود

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر