مقاومت در برابر قدرت طلبی خودسازی می خواهد|مشکل امروز ما این است که به دستورات علی(ع) عمل نمی کنیم

حضرت خطاب به مالک می فرمایند: «مراقب باش افراد طبقه پایین جامعه بیشتر از همه کسان دیگر نیازمند توجه تو هستند و اگر تو نسبت به حقوق و وضعیت آنها بی توجه باشی، فردا در مقابل خداوند پاسخی نخواهی داشت.»

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir