آمریکا اپل واچ و ایرپاد اپل را از پرداخت تعرفه معاف می کند

زومیت
در حال انتقال به منبع خبر