اروپا باید برای نجات برجام تلاش کند/ فقط به دنبال استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای هستیم/ ساخت بمب اتم با اصول دینی و دکترین دفاعی ما سازگاری ندارد

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر