استحکام برجام و امنیت در آبراه های جهان به نفع جهان است

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری