خاورمیانه در آستانه ورود به فاز جدید سیاسی

محاصره مأرب کامل شد اکنون شهر مأرب در محاصره کامل حوثی هاستسقوط مأرب به منزله شکست عربستان در جنگ یمن است

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir