ممنوعیت فعالیت آموزشگاه های رانندگی در شهرهای قرمز

آموزشگاه‌های رانندگی در شهر‌های کرونایی قرمز به طورکامل تعطیل هستند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir