هرگز بیشتر از یک سال این وسایل خانه را نگه ندارید

برخی از وسایل خانه برای سال ها و یا شاید ده ها دوام می آورند و هیچگاه لازم به دور انداختن یا تعویض آنها نیست. اما برخی از لوازم خانه با وجود آنکه ممکن است سالم به نظر برسند نباید بیش از یک سال از آنها استفاده کرد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir