فیلم/حقوق کارگران چقدر باید افزایش یابد؟

نماینده جامعه کارگران در شورای عالی کار می گوید: ما اگر می‌خواهیم وضعیت معیشتی کارگران را به ابتدای سال برگردانیم باید حداقل درآمد کارگران را یک میلیون و ۹۴۵ هزار تومان افزایش دهیم.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir