تخت روانچی:تحریم های آمریکا به مرز جنایت علیه بشریت رسیده است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری