تزریق ماهانه ۲۰ میلیون واکسن کرونا در کشور از تیر ماه

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir