فیلم/ بارگیری محموله جدید واکسن اسپوتنیک برای ایران

بر اساس برنامه، قرار است هر ۱۰ روز تا ۲ هفته یکبار محموله های بعدی تا رسیدن به ۵ میلیون دوز وارد ایران می شود.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir