گرمای بالای 40 درجه در تهران تمام شد

حلقه وصل
در حال انتقال به منبع خبر