ستادکل نیروهای مسلح: سپاه همواره خاری در چشم بیگانگان و بد طینتان داخلی بوده است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری