شاکرمی خبر داد: تامین اجتماعی، بیمه بیکاری سه ماهه ( خرداد تا مرداد) را پرداخت می کند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری