ظریف با گوترش و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کرد

تقریب نیوز
در حال انتقال به منبع خبر