اعلام وضعیت اضطراری ملی در زمینه فناوری توسط ترامپ

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر