اقلیت‌هابیشترین آسیب دیدگان از کرونا در انگلیس

نتایج بررسی‌های موسسات خیریه و نهاد‌های مدنی در انگلیس نشان می‌دهد جامعه اقلیت‌های نژادی و رنگین پوستان در همه گیری ویروس کرونا در انگلیس حتی در بخش بهداشت و درمان بیشترین آسیب را دیده اند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir