دنای تولیدی کارخانه آذربایجان به دروازه اروپا می رسد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری