کسب رتبه سوم و دریافت گواهی اهتمام توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

در دومین دوره جایزه دولت الکترونیک که با مشارکت 90 دستگاه اجرایی برگزار گردید، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در بخش داوطلبانه حوزه بهترین خدمات دولت به دولت (G2G) موفق به کسب رتبه سوم و دریافت گواهی اهتمام به تعالی در آمادگی دولت الکترونیک گردید.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir