5 نکته مهم همتی در مورد تحولات اخیر بازار ارز / هدف اولیه بانک مرکزی تامین پایدار نیازهای ارزی کشور است

با اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر