استاندار قم از مراجع تقلید و علما تشکر کرد

قم نیوز
در حال انتقال به منبع خبر