آمریکا سه وزارتخانه ترکیه را تحریم کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری