اگر ضروری باشد در آینده گام های دیگری را برای کاهش تعهدات برجامی برمی داریم/ منطق ما در برجام، تعهد در برابر تعهد است

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر