اولین عکس از تیراندازی یکی از تروریست های اهواز

مشرق نیوز
در حال انتقال به منبع خبر