مشاور رئیس جمهور عراق در اعتراض به دیدار وی با ترامپ استعفا کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری