۱۰۰۰ سند عادی و رسمی از پدیده شاندیز در کشور شناسایی شده است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری