آتش زدن ایستگاه های مترو در پایتخت شیلی

الف
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری