بازدید معاون وزیر صمت از واحد تولیدی آب میوه در ارومیه

معاون وزیر صمت در سفری یک روزه از واحد تولیدی آب میوه ارومیه بازدید کرد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir