بیمارستان 600 میلیاردی ناظران همچنان در کشاکش افتتاح

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری