۱40 هزار نفر در مبادی ورودی چهارمحال وبختیاری غربالگری شدند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری