دوگانگی کسری بودجه و نان ارزان/ تولیدکننده نباید قربانی حمایت از مصرف کننده شود

در حال حاضر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده چهار هزار تومان در نظر گرفته شده که ممکن است از طریق شورای تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تغییر کند. از یکسو کشاورزان معتقدند قیمت پایین خرید تضمینی گندم به ضرر تولیدکننده است و از سوی دیگر، افزایش قیمت تضمینی بدون افزایش قیمت نان به معنای تشدید کسری بودجه دولت خواهد بود.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir