شعر سیدعلی صالحی برای محمدرضا شجریان

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری