اصلاح الگوی مصرف مقدم بر انتقال آب بین حوزه ای است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری