درنگی بر سروده های شعرای معاصر ایران و جهان با اجرای مهرداد محمدپور/ بشنوید

"تو نیستی که ببینی" فریدون مشیری را در نواهنگی با اجرای مهرداد محمدپور می شنوید.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir