با یک نفس تمام جهنم شود بهشت، گویند اگر جهنمیان یک صدا حسین

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir