هدف «اقتصاد مقاومتی» پایان دادن به برنامه ریزی بخشی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری