پدرم به خاطر حرف مردم قدرت خود در پیش بینی آینده را کتمان می کردند/ یک عکاس ۳۰ عکس از ایشان گرفت اما تمامش موقع چاپ سفید بود!

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر