افغانستان خواستار همکاری روسیه در مبارزه با تروریسم شد

وزیر خارجه افغانستان در سفر به مسکو خواستار همکاری روسیه در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته شد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir