ببینید | المپیک توکیو بدون تماشاگر خارجی برگزار خواهد شد؟

با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد تماشاگران خارجی نتوانند در المپیک حضور داشته باشند. منبع: آخرین خبر

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir