امروز ۶٧٠ حلقه لاستیک دولتی در شهرستان بندرماهشهر و بندرامام خمینی(ره) توزیع می شود

خبر بندر امام خمینی
در حال انتقال به منبع خبر