استفاده حداکثری از ظرفیت تخت های بیمارستانی / کار از موج کرونا گذشته

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری