تجمع اهالی پتک باغملک در اعتراض به صادر نشدن مجوز کشت مقابل استانداری

باغملک نیوز
در حال انتقال به منبع خبر