نصیرزاده: آقای خطیر، کور خودت و بینای دیگران نباش!

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری