درمانگاه "دی پلی کلینیک" توسط سپاه گیلان در رشت راه اندازی می شود

تابناک
در حال انتقال به منبع خبر