سرهنگ تلویزیون علیه فردوسی پور!

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری