کنایه تند مجتبی جباری علیه فرهاد مجیدی

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir