آب از 90 درصد زمین های کشاورزی مناطق سیل زده تخلیه شد

خوزستان آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر