آمریکا تحریم های جدیدی را در رابطه با ایران اعمال کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری